shopping_basket 0

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและเบอร์โทรศัพท์

  • หลังจากเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้น คลิกที่ ข้อมูลส่วนตัว
  • คลิกที่ ข้อมูลส่วนตัว
  • แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย โดยคุณสามารถแก้ไข ข้อมูลทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ และ รหัสผ่านได้จากหน้านี้
  • กรอกรหัสป้องกันให้ถูกต้อง และคลิกที่ บันทึก

รายการสั่งซื้อ

คุณยังไม่มีรายการสั่งซื้อ

สั่งอาหารได้โดยการกด เพิ่ม จากเมนูด้านซ้าย

Need Help?